Personalo mokymai vidiniai

Vidiniai personalo mokymai

Vidiniai mokymai – tai personalo tobulinimo programos, kurios yra pritaikomos atsižvelgiant į įmonės specifiką, mokymų tikslus, išsakytus poreikius.

Seminarai vedami grupėms iki 12  asmenų. Mokymų dalyviai gauna dalyvavimą seminaruose patvirtinančius pažymėjimus, pateikiama metodinė medžiaga.

Forma: Seminaras, praktinės individualios ir komandinės užduotys, diskusijos, situacijų analizė, video treniruotės, metodinė medžiaga.

Trukmė: 8 - 24 ak. val. (pagal pageidavimą)

Mokymų vieta: mokymai vykdomi visoje Lietuvoje -   Jūsų įmonės patalpose arba mūsų rekomenduotose konferencijų salėse, kaimo turizmo sodybose.

Grįžtamasis ryšys: Seminaro pabaigoje dalyviams pateikiamos seminaro ir dėstytojo vertinimo anketos. Pagal anketas paruošiama mokymų ataskaita.

Konsultantai – lektoriai

Mokymus veda profesionalūs aukštos kvalifikacijos, patyrę lektoriai, turintys didelę praktinę darbo patirtį bendravimo su klientais srityje, nuolat keliantys kvalifikaciją teoriniuose ir praktiniuose seminaruose, daug dėmesio skiriantys įgūdžių tobulinimui ir naujovių sekimui. 

Mokymo temos

Vaistinėlė nuo streso - streso valdymas ir atsipalaidavimas

Streso samprata:

 • streso priežastys ir požymiai;
 • streso pasekmės ir žala;
 • atsparumo stresui įvertinimas;
 • situacijos vertinimo įtaka reakcijoms;
 • mąstymo klaidos: neigiamų minčių kontrolė.

Stresas darbe:

 • darbo veiksniai, galintys sukelti stresą;
 • perdegimo sindromas;
 • stresinių situacijų darbe analizė.

Streso įveikimo ir atsipalaidavimo metodai:

 • neefektyvūs kovos su stresu būdai;
 • emocinių būsenų reguliavimas;
 • pozityvus mąstymas;
 • relaksacija;
 • autogeninė treniruotė;
 • meditacija;
 • muzikos, spalvų, šviesos, kvapų, judesio terapija;
 • humoras.

Gerbiu save – gerbiu kitus

Savęs pažinimas

 • Savęs pažinimo reikšmė
 • Savęs ir savo elgesio vertinimas
 • Interesai ir vertybės

Pasitikėjimo savimi svarba

 • Pasitikėjimo savimi samprata
 • Pasitikėjimo savimi požymiai
 • Savęs nuvertinimą lemiantys veiksniai
 • Būdai pasitikėjimui stiprinti

Pozityvaus mąstymo ugdymas

 • Pozityvaus mąstymo ypatumai ir reikšmė
 • Pozityvaus mąstymo technikos

Gyvenimo tikslo užsibrėžimas ir jo pasiekimo plano sudarymas

 • Asmeninių prioritetų nustatymas
 • Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas
 • Asmeninis efektyvumas

Socialinių ryšių kūrimas

 • Bendravimo su žmonėmis svarba ir nauda
 • Gebėjimas užmegzti ir palaikyti gerus tarpasmeninius santykius
 • Ilgalaikių ir artimų santykių palaikymo būdai

Lyčių lygybė

 • Lyčių nelygybės problemos
 • Stereotipai ir jų laužymas
 • Lyčių lygybės principai

Tolerancija

 • Tolerancijos samprata ir reikšmė
 • Pakanta ir jos ribos
 • Tolerantiškas ir netolerantiškas žmogus

Pirkėjų psichologija

Pirkėjų elgsenos psichologiniai aspektai

 • Klientų elgesio samprata
 • Klientų elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas prie jo

Veiksniai įtakojantys pirkėjų apsisprendimą pirkti

 • Kliento poreikiai ir pirkimo motyvai
 • Kaip pirkėjas renka informaciją
 • Pirkėjų apsisprendimo procesas

Pirkėjų psichologiniai tipai

 • Asmenybė ir savimonė
 • Kliento pažinimo ir įvertinimo svarba

Kaip neišgąsdinti pirkėjo?

 • Balso ir kūno kalbos reikšmė bei valdymas
 • Prezentacijos pritaikymas konkrečiam klientui:
 • Prekės/paslaugos vaizdas kliento vaizduotėje

Pirkėjo psichologijos bei jo elgsenos įtakojimo galimybės

 • Prekės/paslaugos pristatymo metodai
 • Pasiūlymo naudos akcentavimas ir Įtaigių žodžių naudojimas
 • Darbas su klientų grupe

Pirkėjų elgsena įsigijus prekę

 • Turėtų lūkesčių patenkinimo/nepatenkinimo įvertinimas
 • Pasitikėjimas/nepasitikėjimas gamintoju

Derybinių įgūdžių lavinimas

Pasiruošimas deryboms

 • Pradinės informacijos rinkimas ir analizavimas
 • Derybų tikslų apibrėžimas
 • Pozicinės ir interesų derybos

Palankios derybų atmosferos kūrimas

 • Derybų įžanga
 • Kūno kalbos reikšmė
 • Prisiderinimas prie partnerio elgesio stiliaus

Sėkmingų derybų schema

 • Derybų etapai
 • Elgesio strategijos derybų metu

Argumentavimo ir nuolaidų būdai

 • Argumentų ir kontrargumentų parinkimo būdai
 • Barjerai, trukdantys susitarti
 • Nuolaidos pateikimo būdai ir gudrybės

Oponento prieštaravimų valdymas

 • Prieštaravimų tipai
 • Atsakymų į prieštaravimus technikos
 • Partnerio prieštaravimų analizė

Derybų pabaiga

 • Elgesys nepasisekus deryboms
 • Derybų rezultatų analizavimas

Efektyvus sekretoriato darbas

Efektyvus darbo organizavimas.

 • Ministerijos sekretorė – „gaisrų gesintoja“?!
 • Laiko planavimas.
 • Kaip nustatyti prioritetus ir optimizuoti savo darbą?

Dalykinis etiketas.

 • Klientas – svarbiausias žmogus įstaigoje, kaip tinkamai juo pasirūpinti?
 • Profesionalus darbuotojas: draugiškas ir mandagus, bet ne formalus ir familiarus.
 • Dalykinio bendravimo telefonu etiketas.

Sudėtingų situacijų prevencija ir valdymas:

 • Iš Jūsų tikisi daug darbų ir kartais „nekritimo į akis“...
 • Nuotaikų „sugertukas“ ar kolektyvo emocijų suvaldytoja?
 • Asmeninės įtampos valdymas.

Vidinė komunikacija biure ir jos užtikrinimas.

 • Bendravimo trukdžiai.
 • Efektyvus klausymas.
 • Siunčiamos ir priimamos informacijos efektyvumo didinimas.

Bendravimo įgūdžių lavinimas

Pozityvus mąstymas ir pasitikėjimo savimi lavinimas

 • Pasitikėjimo savimi svarba
 • Būdai pasitikėjimui stiprinti
 • Pozityvaus mąstymo stiprinimas
 • Savarankiškumo didinimas

Psichologinio kontakto užmezgimas ir bendravimo įgūdžių lavinimas

 • Aktyvaus klausymosi metodai
 • Tinkamiausio elgesio būdo pasirinkimas
 • Prisiderinimas prie kito žmogaus elgesio stiliaus
 • Vartojamų žodžių įtaka pašnekovui

Konstruktyvūs problemų sprendimo būdai

 • Aktualių problemų išsiaiškinimas
 • Efektyvūs ir neefektyvūs problemų sprendimo būdai
 • Kliūtys problemų sprendimui
 • Konstruktyvaus problemų sprendimo strategijos

Konfliktinių situacijų valdymas ir sprendimas

 • Konfliktinių situacijų priežastys
 • Individualios konfliktų sprendimo strategijos
 • Konfliktų prevencija

Sėkmingi pardavimai telefonu: kliento „ne“ paverskite „taip“

Pokalbio telefonu bendros taisykės:

 • Pokalbių telefonu etiketas
 • Aktyvus klausymasis ir domėjimasis pašnekovu
 • Balsas kaip Jūsų ir įmonės vizitinė kortelė

Jūs skambinate:

 • Ko negalima pamiršti parduodant telefonu;
 • „Gero skambučio“ algoritmas;
 • Per kliūtis iki reikiamo žmogaus arba kaip išvengti „telefoninių gaudynių“;
 • Kontakto su nauju klientu užmezgimo ir palaikymo subtilybės;
 • Prieštaravimų valdymas, įtaigus kalbėjimas;
 • Susitikimo paskyrimas telefonu.

Atsiliepiame telefonu:

 • Teigiamas savęs nuteikimas;
 • Kai pašnekovui tenka laukti;
 • Kai prašo sujungti su kitu darbuotoju;
 • Pokalbio užbaigimo technikos.

Kritinių situacijų kontrolė:

 • Bendravimo ypatumai konfliktinėse situacijose;
 • Konfliktų valdymo etapai;
 • Konfliktų sprendimo strategijos

Bendravimo įgūdžių lavinimas grupėje

Komunikacijos principai

 • Komunikacijos principai ir jų pritaikymo galimybės

Komunikacijos vaidmuo organizacijoje

 • Komunikacijos proceso ypatumai ir pritaikymas praktikoje

Komunikacijos trukdžiai, filtrai ir kaip juo įveikti

 • Komunikacijos trukdžių ir filtrų veikimo mechanizmas
 • Komunikacijos trukdžių ir filtrų įveikimas

Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos lavinimas

 • Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos suderinimas
 • Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos klaidos

Bendravimo stiliai

 • Bendravimo stilių skirstymas
 • Bendravimo stilių pritaikymas praktikoje
 • Bendravimo filosofijos ypatumai

Pozityvi/negatyvi kalba; „aš“/„tu“ kalba

 • Pozityvios/negatyvios, bei „aš“/„tu“ kalbos samprata
 • Praktinis pozityvios/negatyvios, bei „aš“/„tu“ kalbos pritaikymas

Klausymo įgūdžių lavinimas

 • Klausimų tipai ir jų parinkimas
 • Klausimų tipų rūšys
 • Tinkamas klausimų tipų pasirinkimas

Grįžtamojo ryšio teikimas ir priėmimas

 • Grįžtamojo ryšio pateikimo ir priėmimo ypatumai
 • Tinkamas grįžtamojo ryšio pateikimas ir priėmimas

Pokalbio valdymo priemonės

 • Pokalbio valdymo priemonių samprata
 • Tinkamas pokalbio valdymo priemonių naudojimas

Pokalbio valdymo įgūdžių lavinimas

 • Pokalbio valdymo technikos
 • Tinkamas pokalbio valdymas

Pozityvus ir nepozityvus elgesys grupėje

 • Pozityvaus ir nepozityvaus elgesio grupėje ypatumai ir prisiderinimo prie grupės galimybės
 • Bendravimas su pozityvaus ir nepozityvaus elgesio grupe
 • Negatyvios nuostatos grupėje įveikimo būdai

Dailės, muzikos, šokio terapija

 • Šokio, muzikos ir dailės terapijos samprata
 • Šokio, muzikos ir dailės terapijos tikslai ir uždaviniai
 • Šokio, muzikos ir dailės terapijos principai
 • Šokio, muzikos ir dailės terapijos principai ir taikymo galimybes
 • Įvairios terapijos priemonės ir metodai
 • Tinkamų terapijos priemonių pasirinkimas
 • Šokio, muzikos ir dailės terapijos įtaka savijautai

Sveika gyvensena, gyvenimo būdas nuo vaikystės

Sveika gyvensena

 • Sveikatą lemiantys faktoriai
 • Sveikos gyvensenos principai
 • Sveikos gyvensenos ugdymo etapai

Sveikos gyvensenos įtaka fizinei bei emocinei raidai

 • Fizinė raida
 • Emocinė raida
 • Gyvenimo būdo įtaka fizinei ir emocinei raidai

Sveikos gyvensenos ugdymo metodai

 • Sveikatos ugdymo programos
 • Sveika mityba ir pakankamas fizinis aktyvumas
 • Ugdymo proceso higiena ir tinkamos sąlygos
 • Ligų prevencija ir grūdinimasis

Pardavimo technikos

Palankaus pirmojo įspūdžio formavimas

 • Pozityvių minčių privalumai užmezgant pirmąjį kontaktą
 • Neverbalinės informacijos valdymas ir atpažinimas

Kliento poreikių išsiaiškinimas

 • Siūlomos prekės/paslaugos poreikis
 • Efektyvus klausimų uždavimas bei teisingai išgirsti tikrieji noria
 • Kliento elgesio stilių atpažinimas ir prisiderinimas prie jų

Sėkminga prekės prezentacija

 • Pirkimo motyvai, kurie nulemia apsisprendimą pirkti
 • Siūlomos prekės/paslaugos naudos kalba
 • Efektyvus prekės/paslaugos pristatymas ir kainos pateikimas

Kliento prieštaravimų valdymas

 • Dažniausiai girdimi prieštaravimai ir jų priežastys
 • Efektyvūs atsakymai į prieštaravimus

Argumentavimo metodai

 • Argumentų analizė, parinkimas ir pateikimas
 • Būdai produkto charakteristikas paversti prekės privalumais
 • Įtikinamo kalbėjimo technikos
 • Būdai, palengvinantys kliento sprendimo priėmimą

Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose

 • Elgesio konfliktinėse situacijose stiliai
 • Elgesio stilių pritaikymo įvairiose konfliktinėse situacijose

Pardavimo užbaigimo metodai

 • Nuolaidų pateikimo gudrybės
 • Sėkmingas pardavimo užbaigimo algoritmas, bei klientų išsaugojimo būdai

Naujų klientų paieška

 • Dalykinis bendravimas, ieškant naujų klientų elektroniniu paštu ir telefonu

Ugdantysis vadovavimas (koučingas)

Koučingo paskirtis, galimybės, pagrindiniai principai

 • Koučingo paskirtis
 • Koučingo galimybės
 • Pagrindiniai koučingo principai ir pritaikymas darbe

Šiuolaikinio vadovavimo tendencijos

 • Vadovavimo tendencijos
 • Vadovo – lyderio savybės
 • Vertinga pagalba darbuotojams

Vadovo pasirenkamas vaidmuo

 • Vadovo vaidmenys ir stiliai
 • Vadovo vaidmens įtaka koučingo santykių formavimui

Koučingo taikymas komandiniame darbe

 • Komandų koučingo pagrindiniai aspektai
 • Komandos dinamika, jos įvertinimo įrankiai ir būdai
 • Komandinės problemos
 • Komandos efektyvumo didinimas

Individualus vertinamasis pokalbis

 • Individualaus vertinamojo pokalbio planavimas
 • Pasirengimas susitikimui
 • Individualaus vertinamojo pokalbio struktūra
 • Individualaus vertinamojo pokalbio grįžtamasis ryšys
 • Individualaus vertinamojo pokalbio klaidų prevencija

Koučingo planavimas

 • Koučingo veiklos įvertinimas ir apžvalga
 • Pradinis susitikimas
 • Koučingo laiko valdymas ir planavimas

Individualus koučingas

 • Vidinio potencialo mobilizavimas
 • Tikslų išgryninimas ir būdai juos pasiekti
 • Vidinio balanso išlaikymas darbe ir gyvenime

Bendravimas su "sunkiais" klientais

Žmonių tipai ir efektyvus bendravimas

 • Kliento pasitikimas
 • Kontakto su klientu užmezgimas
 • Palankaus savo ir firmos įspūdžio formavimas
 • Klientų elgesio stiliai
 • Prisiderinimas prie kliento elgesio stiliaus

Tinkamo bendravimo ypatumai

 • Kūno kalbos reikšmė bei valdymas
 • Kliūtys efektyviam bendravimui
 • Aktyvaus klausymo svarba

Bendravimas ir individualūs skirtumai

 • Skirtingi klientai - skirtingas bendravimas
 • Individualių kliento poreikių pažinimas

Kas yra „sunkus“ klientas

 • „Sunkaus“ kliento samprata
 • „Sunkaus“ kliento nauda įmonei ir darbuotojui

Bendravimas su „sunkiais“ klientais

 • Kliento prieštaravimų valdymas
 • Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija
 • Keblios situacijos ir "nepatogūs" skambučiai, kritinių situacijų kontrolė
 • Kūrybiškas problemų sprendimas

Darbo rinkos ypatumai ir darbo paieškos strategija

Gyvenimo tikslo užsibrėžimas ir jo pasiekimo plano sudarymas

 • Asmeninių prioritetų nustatymas
 • Tikslų užsibrėžimas ir naudos suvokimas
 • Norų ir galimybių suderinimas
 • Laiko, energijos ir išteklių sąnaudos
 • Asmeninis efektyvumas

Profesinės brandos veiksniai

 • Psichologiniai profesinės brandos veiksniai
 • Socialiniai profesinės brandos veiksniai

Motyvacija – visus organizmo veiksmus skatinanti jėga

 • Motyvacijos teorijos:F.Hercbergo, Lūkesčių, Teisingumo
 • Kas galėtų kelti jūsų motyvaciją darbui?

Profesinė karjera

 • Kas yra profesinė karjera?
 • Profesijos rinkimosi modelis
 • Kas galėtų padėti geriau pažinti save?
 • Nuo ko pradėti planuoti profesinę karjerą
 • Profesinis konsultavimas
 • Darbo rinkos mokymo centrai ir kitos konsultacijas teikiančios įstaigos

Palankaus įspūdžio komponentai

 • Palankaus savo įspūdžio formavimas
 • Kūno kalba, balsas, žodžiai
 • Teigiamas pašnekovų nuteikimas

Kūno kalbos reikšmė bei valdymas

 • Optimalios bendravimo distancijos pasirinkimas
 • Veido išraiška
 • Akių kontakto reikšmė bendraujant
 • Gestai, kurių reikėtų vengti bendraujant
 • Efektyvi kūno laikysena ir gestai

Balso reikšmė ir jo valdymas

 • Balso ir kūno kalbos sąveika
 • Balso garsumo valdymas
 • Kalbos tempo valdymas
 • Pauzės ir jų reikšmė
 • Balso analizė ir lavinimo planas
 • Prezentacinis balsas

Darbo paieškos planavimas:

 • Tikslų užsibrėžimas
 • Paieškos plano sudarymas
 • Aktyvios darbo paieškos vykdymas

Darbo paieškos metodai:

 • Darbo skelbimai laikraščiuose
 • Asmeninių ryšių tinklas
 • Darbo paieška telefonu
 • Skelbimasis duomenų bankuose
 • Darbo birža
 • Interneto panaudojimas darbo paieškoms
 • Mokymo įstaigos

Gyvenimo aprašymo rengimas:

 • CV svarba ieškant darbo
 • Pagrindiniai CV rašymo principai
 • CV sudedamosios dalys
 • Asmeninės informacijos pateikimas
 • Darbo patirties aprašymas
 • Išsilavinimas
 • Asmeninių gebėjimų ir kompetencijos aprašymas
 • Papildomos informacijos pateikimas

Motyvacinio laiško rengimas:

 • Motyvacinio laiško reikšmė ieškant darbo
 • Pagrindiniai motyvacinio laiško rašymo principai
 • Motyvacinio laiško tikslas
 • Savo tinkamumo darbui pagrindimas
 • Efektyvi motyvacinio laiško pabaiga

Pokalbis su darbdaviu:

 • Pokalbių tipai
 • Efektyvus prisistatymas
 • Elgesys pokalbio metu
 • Žinių, patirties ir asmeninių savybių apibūdinimas
 • Savo privalumų pabrėžimas
 • Domėjimasis būsima darbo vieta
 • Pokalbio pabaiga

Organizacijų vadyba: tikslai, užduotys, struktūra, žmonės ir technologija

 • Organizacijos veiklos svarba
 • Organizacijos išorinė aplinka: šalutinio ir tiesioginio poveikio veiksniai.
 • Vidinė aplinka: tikslai, užduotys, struktūra, žmonės ir technologija
 • Organizacijos veiklos strateginė analizė
 • Sprendimų priėmimas: valdymo sprendimų įvairovė, priėmimo sąlygos ir eiga.
 • Organizacijos veiklos kontrolė: kontrolės tipai, kontrolės eiga.
 • Komunikacija ir kontrolė organizacijoje
 • Organizacijos veiklos vertinimas
 • Organizacinė kultūra ir klimatas:
 • Laiko valdymo svarba 

Profesionalus klientų aptarnavimas - įmonės sėkmės garantas

Sėkmingo aptarnavimo etapai.

Palankaus pirmojo įspūdžio formavimas:

 • kliento pasitikimas;
 • kontakto su klientu užmezgimas;
 • kūno kalbos reikšmė bei valdymas;
 • palankaus savo ir firmos įspūdžio formavimas;
 • klientų elgesio stiliai;
 • prisiderinimas prie kliento elgesio stiliaus.

Kliento poreikių išsiaiškinimas:

 • kliento poreikių tipai;
 • klausimų uždavimo technika;
 • aktyvus klausymasis.

Prekės/paslaugos pasiūlymas:

 • įtaigių žodžių žodynas;
 • balso ir kūno kalbos reikšmė bei valdymas;
 • prekės/paslaugos savybių ir naudos pateikimas;
 • kainos pateikimas;
 • sėkminga prekės/paslaugos prezentacija;
 • skirtingi klientai - skirtingas prekės pasiūlymas.

Kliento prieštaravimų valdymas:

 • prieštaravimų tipai;
 • atsakymų į prieštaravimus technikos;
 • aptarnavimo situacijų analizė.

Aptarnavimo/pardavimo užbaigimo metodai:

 • kaip paskatinti klientą pirkti;
 • klientų išsaugojimas.

Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija:

 • konfliktų priežastys ir tipai;
 • bendravimo ypatumai konfliktinėse situacijose;
 • konfliktų valdymo etapai;
 • konfliktų sprendimo strategijos;
 • efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose.

Personalo vadyba: darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams, darbuotojų valdymas

 • Vadovavimo stiliai. Vadovų funkcijos.
 • Vadovo darbo organizavimas
 • Darbuotojų įtraukimas į sprendimų priėmimą.
 • Sprendimų priėmimo kiekybiniai ir kokybiniai metodai.
 • Darbuotojų veiklos organizavimas
 • Darbuotojų vertinimas
 • Organizacijos motyvavimo sistema
 • Tarpgrupinis bendravimas ir bendradarbiavimas
 • Konfliktų priežastys organizacijoje
 • Stresas darbe 

Darbas komandoje - vienas už visus ir visi už vieną

Komandos formavimo pakopos:

 • komandos samprata;
 • efektyvios komandos formavimas;
 • efektyvaus komandinio darbo sąlygos;
 • komandos vystymosi stadijos.

Komandinio darbo vaidmenys:

 • komandos narių vaidmenų nustatymas;
 • sėkmingas komandos narių derinys.

Lyderiavimo elgesys komandoje:

 • vadovo vaidmuo ir įtaka grupei;
 • lyderiavimo stiliai;
 • lyderio asmenybę išskiriantys bruožai;
 • komandos motyvavimas.

Komandinio darbo metodai:

 • komandos kūrybiškumas;
 • komandinis problemų sprendimas;
 • komandinio darbo privalumai ir trūkumai.

Viešo kalbėjimo abėcėlė. Auditorijos valdymas

 • Auditorinio darbo ypatumai.
 • Profesionalaus oratoriaus „portretas“.
 • Auditorinio streso valdymo būdai
 • Veiksniai įtakojantys komunikavimo kokybę
 • Kalbėtojo klaidos. Kalbos greitis. Balsas.
 • Informacijos priėmimo kanalai. Vizualikai, audialikai, kinestetikai
 • Kaip išmokti gražiai kalbėti ?
 • Neverbalinis bendravimas. Teigiami ir neigiami gestai
 • Auditorijos kritika: kaip į ją atsakyti, kaip suvaldyti savo emocijas.
 • Sudėtingos situacijos. Kaip elgtis su probleminiais klausytojais ?
 • Reagavimas į destruktyvų elgesį 

Ką daryčiau, kad nebijočiau? Pokyčiai darbe

 • Programos įvadas
 • Emocijų samprata
 • Emocijų vaidmuo konkrečiose situacijose
 • Emocijų atpažinimas, supratimas, valdymas, panaudojimas
 • ABCDE teorija
 • Pagrindinės baimės rūšys darbinėje sferoje:
 • Efektyviausi baimių įveikos metodai
 • Pokyčių žudikai
 • Kas aš būčiau, jei nebijočiau?
 • Nuostatų samprata
 • Nuostatų įtaka asmeninei gerovei
 • Nuostatų ir baimės sąsajos
 • „Pozityvus mąstymas“ vs „Pokyčių baimė“
 • Veiksniai stabdantys pokyčius
 • Veiksniai skatinantys pokyčius
 • Gyvenimas „čia ir dabar“

Savimotyvacijos ir atsakomybės ugdymas

 • Savęs pažinimo reikšmė žmogaus gyvenime:
 • Asmenybės sąvoka. Žmogaus individualumas.
 • Charakterio struktūra ir bruožai.
 • Valingieji charakterio bruožai.
 • Paveldėjimo ir auklėjimo vaidmuo charakterio akcentuacijų tipų vystymesi.
 • Motyvacija, skatinimo būdai, teorijos:
 • Atskirų psichologijos mokyklų požiūris į motyvacijos ugdymą.
 • Atsakomybės samprata, rūšys.
 • Šeimos įtaka atsakomybės ugdymo procese. 

Asmenybės pažinimas, emocinis intelektas

 • Savęs pažinimo svarba ir metodai
 • Elgesio ištakos ir motyvai
 • Poreikių hierarchija, jų realizavimo būdai
 • Minčių ir elgesio darna
 • Intelekto rūšys, jų vystymo galimybės, būdai, poreikis
 • Emocinio intelekto samprata
 • Emocinį intelektą sudarantys veiksniai
 • Emocinis intelektas organizacijoje
 • Emocijos ir sprendimų priėmimas
 • Pagrindiniai emocinio intelekto vystymo būdai

Dalykiško bendravimo ypatumai administratorės darbe

 • Administratorės ir vadovo darbo ypatumai
 • Kliento/svečio priėmimas biure
 • Pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant telefonu
 • Balso reikšmė, jo valdymas
 • Bendravimo įgūdžių svarba

Personalo valdymas ir efektyvus vadovavimas

 • Pagrindiniai vadovavimo elementai
 • Pagrindinės vadovo funkcijos
 • Profesionalaus ir patrauklaus vadovo asmenybės bruožai
 • Pagrindiniai vadovavimo stiliai ir jų efektyvus naudojimas
 • Vadovavimo įgūdžiai, jų patikrinimas bei tobulinimo galimybės
 • Darbuotojų veiklos organizavimas
 • Pagrindiniai darnios komandos formavimo principai
 • Darbuotojo lūkesčių ir įsipareigojimų nustatymas
 • Teisingo delegavimo principai
 • Pagrindinės motyvacijos teorijos
 • Pagrindiniai motyvavimo būdai
 • Darbo įvertinimo ir motyvacijos sąsajos
 • Darbo įvertinimo objektai
 • Darbo įvertinimo metodai

Asmeninės atsakomybės komandoje ugdymas

 • Komandos samprata;
 • Efektyvios komandos formavimas;
 • Komandos narių suderinamumas;
 • Komandos vystymosi stadijos;
 • Komandinio darbo vaidmenys;
 • Komandos narių vaidmenų nustatymas;
 • Sėkmingas komandos narių derinys;
 • Lyderiavimo elgesys komandoje;
 • Kiekvieno nario įsitraukimas, atsakomybė, indėlis į bendrus rezultatus

Mokinių kūrybiškumo lavinimas

 • Kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo samprata;
 • Kūrybinio mąstymo procesas;
 • Pagrindiniai kūrybiškumo elementai
 • Kūrybiškumo lavinimas;
 • Kūrybinio mąstymo barjerai;
 • Kūrybiško žmogaus bruožai;
 • Kaip išlaisvinti savo kūrybiškumą: naujų sprendimų ieškojimas;
 • Kūrybinio mąstymo strategijos 

Konfliktų valdymas bei bendravimas siekiant jų išvengti

 • Kliūtys efektyviai tarpasmeninei komunikacijai;
 • Tinkamo bendravimo ypatumai;
 • Aktyvaus klausymosi svarba.
 • Konfliktinių situacijų prevencija
 • Pozityvus mąstymas sudėtingose situacijose
 • Neigiamų minčių kontrolė
 • Konfliktinių situacijų priežastys
 • Konflikto struktūra
 • Galimi konflikto baigmės variantai
 • Konfliktą skatinantys veiksmai
 • Individualios konfliktų sprendimo strategijos
 • Konfliktų sprendimo būdai
 • Konfliktų valdymo etapai
 • Efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose
 • Konflikto sprendimo septynių žingsnių planas

Etiketas ir įžvalgumas bendraujant

Teisingo klausymosi svarba

 • Efektyvus bendravimas
 • Efektyvaus bendravimo kliūtys
 • Aktyvaus ir pasyvaus klausymosi skirtumai
 • Klausymų rūšys ir paskirtis
 • Klausimų formavimas siekiant tikslo

Įspūdžio apie save formavimas

 • Kūno kalbos reikšmė bei valdymas
 • Balso ir kūno kalbos sąveika

Žmonių tipai ir prisitaikymas bendraujant

 • Žmonių tipų įvertinimas
 • Žmogaus elgesio stiliaus atpažinimas ir prisitaikymas
 • Erdvės pasirinkimo įtaka bendravimui

Etiketo svarba tarpasmeniniame ir dalykiniam bendravime

 • Etiketas mūsų gyvenime
 • Vizitinės kortelės: jų paskirtis ir keitimosi procedūra
 • Dalykiniai ir privatūs telefono pokalbiai
 • Keblūs, konfliktiški skambučiai

Svečių priėmimo etiketo pagrindai

 • Pasisveikinimas
 • Prisistatymas ir pristatymas
 • Svečių sutikimas
 • Punktualumas: vėlavimas ir atvykimas per anksti

Dalykiškas bendravimas ir pardavimai telefonu

 • Palankaus savo ir firmos įspūdžio formavimas
 • Pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant telefonu
 • Kontakto užmezgimas ir palaikymas
 • Aktyvus klausymasis ir domėjimasis pašnekovu
 • Pokalbio telefonu struktūra
 • 9 taisyklės parduodant telefonu
 • Prisiderinimas prie kliento bendravimo stiliaus
 • Įtaigus kalbėjimas
 • Konfliktų valdymas ir sprendimas
 • Keblios situacijos ir "nepatogūs" skambučiai

Emocinio intelekto svarba asmenybei, vadovui ir organizacijai

 • Emocijų svarba
 • Emocinio intelekto samprata ir veiksniai
 • Individualaus emocinio intelekto įvertinimas
 • Žemo ir aukšto emocinio intelekto pasekmės
 • Pasitikėjimo savimi svarba
 • Sugebėjimas valdyti neigiamas emocijas
 • Sugebėjimas daryti įtaką
 • Emocijos ir sprendimo priėmimas
 • Emocijos ir pokyčiai organizacijoje
 • Emocinės traumos darbe
 • Emocinio intelekto vystymas

Psichologinis klimatas: naujas požiūris į darbo organizavimą

 • Organizacinio ir psichologinio klimato skirtumai.
 • Psichologinį klimatą įtakojantys veiksniai.
 • Vadovavimo stiliaus įtaka psichologiniam klimatui
 • Komunikacija ir kontrolė organizacijoje
 • Psichologinio klimato ir pasitenkinimo darbu sąsajos 
 • Kiek ir kaip psichologinis klimatas darbe įtakoja motyvaciją
 • Prielaidos darnios komandos sudarymui ir išlaikymui
 • Konfliktai organizacijoje ir psichologinis klimatas
 • Psichologinio klimato tyrimas

Psichologinio poveikio metodai ir pasipriešinimas jiems

Psichologinis ir nepsichologinis poveikis
Manipuliavimas ir manipuliatorius:

 • Manipuliavimo sąvoka, algoritmas;
 • Mąstymo stereotipai, arba Kodėl mus galima paveikti;
 • Manipuliavimo atpažinimas pokalbio eigoje: emocijų monitoringas;
 • Manipuliavimo metodų analizė.

Argumentavimas ir kontrargumentavimas:

 • Argumentavimo būdai;
 • Argumentavimo technikų taikymas;
 • Kontrargumentavimas: oponento argumentų tikslinė analizė

Atsakymas į manipuliaciją: pokalbio valdymo technikos
Kiti psichologinio poveikio būdai:

 • Savęs prezentacija;
 • Charizmatinio žavesio sudėtinės dalys;
 • Įtaiga

Darbuotojo vertinimas ir jo sugebėjimų efektyvus panaudojimas įmonėje

Darbuotojų vertinimas

 • Įvertinimo tikslai ir nauda
 • Darbuotojų vertinimo sistema
 • Vertinimo kriterijų nustatymas

Darbuotojų vertinimo metodai

 • Darbuotojų motyvacija
 • Pasitenkinimas darbu
 • Darbuotojų žinios
 • Darbo įgūdžiai
 • Darbuotojų produktyvumas ir darbo atlikimas

Organizacijos motyvavimo sistema

 • Motyvavimo svarba ir reikšmė
 • Esminiai motyvavimo principai
 • Motyvavimo sistemos kūrimo pagrindai
 • Skatinimo metodų pritaikymas konkrečiam darbuotojui
 • Komandos motyvavimo būdai

Motyvavimo metodai

 • Darbuotojų įvertinimo rezultatų panaudojimas
 • Grįžtamasis ryšys: konstruktyvi kritika ir pagyrimai
 • Materialinio skatinimo sistema
 • Nepiniginiai motyvavimo būdai

Pardavimo vizitas pas klientą

 • Palankaus įspūdžio formavimas
 • Dėmesys klientui – efektyvaus pardavimo pagrindas
 • Aktyvus klausymasis ir domėjimasis pašnekovu
 • Kliento poreikių išsiaiškinimas
 • Kliento prieštaravimų valdymas
 • Аtsakymų į prieštaravimus technikos
 • Prekės/paslaugos pristatymas
 • Pokalbio užbaigimas

Įtaigi prekės/paslaugos prezentacija

Pagrindiniai pristatymo dėsningumai:

 • pasiruošimas prezentacijai;
 • prekės/paslaugos prezentacijos etapai;
 • prezentacijos pradžia ir pabaiga;
 • kartojimas - mokslų (ir pardavimų) motina;
 • balso ir kūno kalbos reikšmė bei valdymas;
 • prekės/paslaugos vaizdas kliento vaizduotėje.

Prekės/paslaugos pristatymo metodai:

 • pasiūlymo naudos akcentavimas;
 • įtaigių žodžių naudojimas;
 • emocijų svarba pristatant prekę/paslaugą;
 • "kalbančios rankos"
 • skaičiai ir konkretumas;
 • profesionalūs terminai;
 • vaizdinių priemonių naudojimas;
 • įtraukimas į veiklą;
 • metaforų, istorijų naudojimas;
 • "ateities vizija"
 • įžymūs vardai;
 • kiti metodai;
 • kainos ir sąlygų pateikimas.

Prezentacijos pritaikymas konkrečiam klientui:

 • klientų poreikiai ir pirkimo motyvai;
 • kokius kliento poreikius gali patenkinti prekė;
 • klientų elgesio stiliai;
 • prisiderinimas prie kliento;
 • skirtingi klientai - skirtingos prezentacijos;
 • darbas su klientų grupe.

Kliento psichologinio portreto sudarymas

Kliento elgesys:

 • klientų elgesio samprata;
 • kliento pažinimo ir įvertinimo svarba;
 • veiksniai, įtakojantys kliento apsisprendimą pirkti.

Pirmasis įspūdis apie klientą:

 • kliento išvaizdos įvertinimas;
 • ką sako kliento kūno sudėjimas;
 • kliento kūno kalbos analizė;
 • kliento balso ypatumai.

Kliento asmenybės ypatumai:

 • klientų elgesio stiliaus atpažinimas;
 • kaip klientas renka informaciją;
 • kliento temperamentas;
 • kliento bendravimo ypatumai;
 • kliento poreikiai ir pirkimo motyvai.

Visapusiškas kliento įvertinimas:

 • apibendrintas kliento portretas;
 • visapusiška klientų analizė;
 • rekomendacijos kaip elgtis su skirtingais klientais.

Darbas su svarbiais klientais

Reikalavimai svarbių klientų vadybininko asmenybei:

 • jūsų vieta pardavėjų hierarchijoje;
 • situacinė pardavimo schema: pardavimas kaip lyderystė;
 • aktyvi pozicija bendraujant su klientu;
 • pasitikinčio savimi elgesio įgūdžių lavinimas.

Tikslinė svarbių klientų grupė:

 • informacijos apie svarbius klientus rinkimas ir kaupimas;
 • svarbių klientų nusistatymas;
 • svarbių klientų paieškos priemonės;
 • veiklos su svarbiais klientais planavimas.

Bendravimas su svarbiu klientu telefonu:

 • pasiruošimas pokalbiui;
 • pokalbio planavimas, struktūra, algoritmas.

Vadybininko ir įmonės įvaizdžio sudėtinės dalys:

 • palankaus pirmojo įspūdžio formavimas;
 • neverbalinių bendravimo komponentų svarba;
 • efektyvus informacijos pateikimas;
 • įtaigių žodžių naudojimo taisyklės.

Pasitikėjimo, geranoriškumo ir saugumo atmosferos kūrimas santykiuose su svarbiais klientais:

 • svarbaus kliento supratimas - efektyvaus pardavimo raktas;
 • kalbėkite kliento kalba;
 • įtampą mažinančios, abipusį supratimą didinančios pokalbio technikos.

Požiūrio į svarbų klientą individualizavimo metodai:

 • kliento poreikių hierarchija: racionalūs ir emocionalūs poreikiai;
 • efektyvaus klausymosi technikos;
 • pardavimų procesų valdymas klausimų pagalba.

Darbas su prieštaravimais:

 • prieštaravimų tipai;
 • kliento prieštaravimų panaudojimas pardavimo proceso valdymui;
 • susitikimų su klientais "aklavietės", konfliktinių situacijų valdymo būdai.

Komandos formavimo renginys

Tikslas: kartu dirbančius žmones suburti į vieningą, efektyviai dirbančią ir siekiančią bendro tikslo komandą.
Mokymo metodai: minimali teorija ir maksimali praktika.
Seminaro trukmė: 1-3 dienos (pagal įmonės pageidavimą).
Seminaro vieta: Trakai, Druskininkai, Nida, Molėtai ir kitos gražios vietovės.

Pagrindinės temos:

 • komandos samprata ir vystymosi stadijos;
 • efektyvios komandos formavimas;
 • komandiniai darbo vaidmenys;
 • lyderiavimo elgesys komandoje;
 • komandinis problemų sprendimas.

Bendravimo psichologija ir veiksminga komunikacija

Organizacijos kultūra:

 • kultūros ir filosofijos sąsajos;
 • norų ir galimybių suderinimas;
 • įmonės kultūros stiprinimas;
 • mano vaidmuo organizacijoje.

Dalykinis bendravimas:

 • kliūtys efektyviai komunikacijai;
 • tinkamo bendravimo ypatumai;
 • aktyvaus klausymosi svarba;
 • žmonių tipai ir efektyvus bendravimas.

Tarpgrupinis bendravimas ir bendradarbiavimas:

 • efektyviai dirbanti organizacija;
 • palankus darbo klimatas;
 • darbuotojų tarpusavio supratimas;
 • bendradarbiavimas sprendžiant problemas;
 • efektyvus pasiskirstymas užduotimis ir atsakomybe.

Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija:

 • konfliktų priežastys ir tipai;
 • bendravimo ypatumai konfliktinėse situacijose;
 • konfliktų valdymo etapai;
 • konfliktų sprendimo strategijos;
 • efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose;
 • konfliktinių situacijų analizė.

Konfliktinių situacijų valdymas ir sprendimas

Konfliktinių situacijų analizė.

Konfliktinių situacijų priežastys:

 • konflikto struktūra;
 • galimi konflikto baigmės variantai;
 • dažniausiai pasitaikančios konfliktų priežastys;
 • požiūrių į konfliktą skirtumai.

Konfliktą skatinantys veiksmai:

 • teisinimasis;
 • prieštaravimas;
 • ignoravimas.

Individualios konfliktų sprendimo strategijos:

 • dalyvių testavimas;
 • tyrimo rezultatų analizė.

Konfliktų sprendimo būdai:

 • vengimas;
 • prisitaikymas;
 • dominavimas;
 • kompromisas;
 • bendradarbiavimas.

Konstruktyvus konflikto sprendimas:

 • konflikto sprendimo schemos taikymas;
 • konflikto sprendimo septynių žingsnių planas.

Destruktyvių konfliktų prevencija:

 • žodžių, sakinių perstruktūravimas;
 • rekomendacijos.

Praktinių situacijų analizė.

Kūrybiškas problemų sprendimas

Kūrybiškų idėjų svarba:

 • kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo samprata;
 • kūrybinio mąstymo procesas;
 • praktinė užduotis "Minčių lietus"

Kūrybiškumo lavinimas:

 • kliūtys kūrybiniam mąstymui ir problemų sprendimui;
 • praktinė užduotis "Naujos daiktų funkcijos"
 • neigiami įsitikinimai, trukdantys kūrybiškumui;
 • kūrybiško žmogaus bruožai;
 • kaip išlaisvinti savo kūrybiškumą;

Naujų sprendimų ieškojimas:

 • idėjos patobulinimui ir problemų sprendimui;
 • praktinė užduotis "patobulinimas"
 • dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti sprendžiant problemas;
 • pagalbinis sąrašas problemų sprendimui.

Kūrybinio mąstymo strategijos:

 • "savybių analizė"
 • "morfologinė analizė"
 • "pakeitimas".

Darbuotojų atranka: kaip pasirinkti tinkamą darbuotoją

Atrankos organizavimas:

 • atrankos organizavimo galimybės;
 • atrankos kriterijai, jų pasirinkimas ir parengimas;
 • pirminė kandidatų atranka;
 • atrankos metodai ir jų pasirinkimas.

Autobiografijų, motyvacinių laiškų ir rekomendacijų vertinimas:

 • reikalavimai;
 • vertinimo kriterijai ir tikslai;
 • biografijos analizė.

Pokalbis su kandidatu:

 • reikalavimai aplinkai;
 • pokalbio schema;
 • pokalbio principai.

Interviu klausimų parengimas:

 • klausimų forma, tipai, seka;
 • klausimų sistema;
 • klausinėjimo principai;
 • klausimo formulavimas siekiant tikslo.

Sprendimo priėmimas:

 • kandidato vertinimas;
 • klausimų sistema;
 • galimos vertinimo klaidos;
 • sprendimo algoritmas;
 • galutinio sprendimo priėmimas.

Informacijos kandidatui suteikimas po atrankos:

 • padėka;
 • apibendrinimas;
 • aiškumas.

Naujo darbuotojo adaptacija.

Laiko planavimas ir darbo organizavimas

Poreikis geriau planuoti savo laiką.

 • laiko valdymo samprata ir svarba;
 • kur dingsta mūsų laikas?;
 • kodėl nepavyksta laiku atlikti darbų?;

Darbo planų sudarymas:

 • veiklos tikslų apibrėžimas;
 • veiklos prioritetų nustatymas;
 • darbo plano sudarymas;
 • efektyvus darbo dienos panaudojimas.

Kiti laiko planavimo metodai:

 • užduočių delegavimas;
 • mokėjimas pasakyti "NE"
 • atidėliojimo įveikimas;
 • efektyvus susirinkimų laiko panaudojimas.

Laiko taupymo būdai:

 • laiko planavimo priemonės;
 • darbas su dokumentais;
 • rekomendacijos laiko valdymui.

Vadovavimo psichologija: profesionalus vadovas

Vadovavimo samprata:

 • vadovavimo funkcijos;
 • vadovavimo stiliai.

Įmonės darbo planavimas:

 • grupės veikimo tikslų iškėlimas;
 • problemų sprendimo metodai;
 • rezultatų ir alternatyvų numatymas;
 • atvejo analizė.

Darbuotojų veiklos organizavimas:

 • aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybės paskirstymas;
 • efektyvus darbuotojų parinkimas;
 • darbuotojų adaptavimas įmonėje;
 • darbuotojo įsipareigojimai ir lūkesčiai;
 • darbuotojų motyvavimas.

Konfliktai organizacijoje:

 • konfliktų priežastys organizacijoje;
 • konfliktų tipai;
 • konflikto požymiai;
 • konfliktų sprendimo stiliai;
 • konflikto analizė;
 • efektyvus elgesys konfliktinėse situacijose.

Dalykiškas bendravimas telefonu

Palankaus pirmojo įspūdžio formavimas:

 • pozityvus mąstymas;
 • kontakto užmezgimas ir palaikymas;
 • palankaus savo ir firmos įspūdžio formavimas;
 • klientų elgesio stiliaus atpažinimas;
 • prisiderinimas prie kliento stiliaus;
 • pagrindiniai etiketo reikalavimai bendraujant telefonu.

Kliento poreikių išsiaiškinimas:

 • pokalbio telefonu struktūra;
 • klausimų uždavimo technika;
 • aktyvus klausymasis ir domėjimasis klientu;
 • operatyvus reagavimas į kliento pageidavimus;
 • efektyvus reikalingos informacijos suteikimas;
 • teigiamai nuteikiantys ir nevartotini žodžiai.

Balso reikšmė, jo valdymas:

 • balso ir kūno sąveika;
 • nuostatos perdavimas;
 • balso garsumo valdymas;
 • kalbos tempo valdymas;
 • pauzės ir jų reikšmė;
 • prezentacinis balsas.

Keblios situacijos ir "nepatogūs" skambučiai, kritinių situacijų kontrolė:

 • konfliktų priežastys ir tipai;
 • požiūrių į konfliktą skirtumai;
 • konfliktą skatinantys veiksmai;
 • dažniausiai nesusipratimus telefonu sukeliančių situacijų analizė;
 • pagrindinės klaidos ir jų išvengimas;
 • darbuotojo įgūdžiai ir atsakomybė sprendžiant problemas.

Sėkmingos verslo derybos

Pasiruošimas deryboms:

 • pradinės informacijos rinkimas ir analizavimas;
 • pokalbio laiko ir vietos parinkimas;
 • palankios derybų atmosferos kūrimas;

Sėkmingų derybų schema:

 • derybų tikslų apibrėžimas;
 • kliento sudominimas;
 • pasiūlymo pateikimas;
 • trys natūralios reakcijos tipai;
 • prisiderinimas prie kliento elgesio stiliaus.

Argumentavimo metodai ir kliūtys, trukdančios bendradarbiauti:

 • kryptingas klausimų formulavimas;
 • argumentų ir kontrargumentų parinkimo būdai;
 • prieštaravimų tipai ir jų šalinimas.

Kaip priešininkus paversti partneriais:

 • penki derybų žingsniai, įveikiantys kliūtis;
 • "išėjimas į balkoną"
 • "žengimas jų pusėn"
 • "rėmų" pakeitimas;
 • "auksinio tilto" pastatymas;
 • jėgos panaudojimas auklėjimui.

Rezultatyvi derybų pabaiga:

 • ilgalaikės sutarties sudarymas;
 • santykių sutvirtinimas.

Efektyvus pardavimas ir darbas su klientais arba kaip parduoti dramblį?

Profesionalaus pardavimo samprata.
Sėkmingo vadybininko savybės.
Sėkmingo pardavimo etapai.

Palankaus pirmojo įspūdžio formavimas:

 • pozityvus mąstymas;
 • kontakto su klientu užmezgimas;
 • kūno kalbos reikšmė bei valdymas;
 • palankaus savo ir firmos įspūdžio formavimas;
 • klientų elgesio stiliaus atpažinimas;
 • prisiderinimas prie kliento elgesio stiliaus.

Kliento poreikių išsiaiškinimas:

 • kliento poreikių tipai;
 • klausimų uždavimo technika;
 • aktyvus klausymasis.

Komercinis pasiūlymas:

 • įtaigus kalbėjimas ir balso valdymas;
 • pasiūlymo naudos akcentavimas;
 • kainos ir sąlygų pateikimas;
 • sėkminga prekės/paslaugos prezentacija;
 • prezentacijos metodai.

Kliento prieštaravimų valdymas:

 • prieštaravimų tipai;
 • atsakymų į prieštaravimus technikos;
 • konfliktų valdymo etapai;
 • konfliktų sprendimo strategijos.

Derybos ir pardavimo užbaigimo metodai:

 • kaip paskatinti klientą sudaryti sandėrį;
 • derybų etapai ir strategijos;
 • klientų išsaugojimas.

Naujų klientų paieška:

 • klientų paieška paštu;
 • klientų paieška telefonu.

Naujų žinių ir įgūdžių pritaikymas pardavimo situacijose.

Projektų valdymas

Projektų valdymas organizacijoje:

 • projektų valdymo procesai;
 • projektų valdymo funkcijos;
 • projektų apimties/kokybės valdymo ypatumai;
 • projektų sėkmės kriterijai;
 • projektų nesėkmių priežastys.

Projekto komandos formavimas:

 • pirminė projekto komanda;
 • projekto komandos narių vaidmenys;
 • projekto vadovo funkcijos;
 • komunikacija projekto grupėje;
 • bendradarbiavimas sprendžiant problemas;
 • komandos formavimo kliūtys.

Projekto įgyvendinimo plano sudarymas:

 • projekto tikslų ir uždavinių formulavimas;
 • projekto organizavimas;
 • projekto loginė schema;
 • veiklų grupavimas ir detalizavimas;
 • veiklos paskirstymostruktūra;
 • projekto įgyvendinimas;
 • projekto rezultatų analizavimas.

Projekto laiko valdymas:

 • laiko planavimo sąlygos;
 • prioritetų išskyrimas;
 • detalaus darbų tvarkaraščio sudarymas;
 • laiko ir tikslų įgyvendinimo sąsaja.

Projekto kaštų valdymas:

 • išteklių planavimas;
 • kaštų įvertinimas;
 • biudžeto sudarymas;
 • kaštų (išlaidų) kontrolė.

Projekto įgyvendinimo kontrolė:

 • projekto vykdymo etapų kontrolė;
 • įgyvendinimo plano koregavimas;
 • projekto užbaigimas.